ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 28194) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

LDA FINANCE.Plc

មន្ត្រីឥណទាន

2 នាក់ ៖

- កំពង់ត្រាចទី ២, កំពង់ត្រាចខាងលិច, កំពង់ត្រាច, កំពត, កម្ពុជា(2)

28-01-2019

04-02-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (0)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 00:00:00
បញ្ចប់: 04:30:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Finance, banking and insurance

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

-កំពុងសិក្សា ឬ​បញ្ចប់បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែក(គ្រប់គ្រង គណនេណ្យ ធនាគារនិងវត្ថុ ទីផ្សារ ពត៍មានវិទ្យា និងជំនាញដែលពាក់ពន្ធនឹងការងារជនបទ     ។

-ស្មោះត្រង់ ឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការងារ

-ប៉ិនប្រសព្វខាងទំនាក់ទំនង

-មានសមត្ថភាពក្នុងការងារបានល្អជាមួយមនុស្សទូទៅ

-មានក្រមសិលធម៍ល្អក្នុងការងាររស់នៅក្នុងសង្គម

-ជាបុគ្គលដែលមានបំណងអភិវឌ្ឍន៍ខ្ឡួន

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

-ស្វែងរកនិងគ្រប់គ្រងអតិថិជន

-គ្រប់គ្រងគុណភាពនិងបរិមាណឥណទាន

-ផ្សព្វផ្សាយនិងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន

-ផ្ដល់ប្រាក់កម្ចី និង​ ប្រមូលប្រាក់មកវិញ។

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន ដែលចាប់អារម្មណ៌សូអញ្ជីញមកដាក់ពាក្យសុំចូលបំរើការងារនៅស្នាក់ស្ថាប័នដែមានទីតាំងសាខាកំពង់ត្រាច​ ភូមិកំពងត្រាចទី២ ឃុំកំពងត្រាចខាងលិច​ ស្រុកកំពងត្រាច ខេត្តកំពត ឬ តាមរយ:ទូរស័ព្ទលេខ 071 620 4444

Email information.ida168@gmail.com