ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 28135) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Sokhalay Angkor Resort & Spa

Engineering

1 នាក់ ៖

- តាភុល, ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប, កម្ពុជា(1)

15-04-2019

15-04-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 06:00:00 11:00:00
បញ្ចប់: 03:00:00 11:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Grade 12

Basic programmes and qualifications

1 ឆ្នាំ Manufacture of food products

- Khmer ()

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

អាយុ18-27ឆ្នាំ
រូបសម្បត្តិសមរម្យ
ឧស្សាហ៍ព្យាម
អត់ធ្មត់នឹងរួសរាយរាក់ទាក់
មានបទពិសោធន៍

 

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

cvមួយច្បាប់(​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ.សៀវភៅគ្រួសា.រូបថត៤+6 ២សន្លឹក)

ឧស្សាហ៍ព្យាម

អត់ធ្មត់នឹងរួសរាយរាក់ទាក់

 

របៀបដាក់ពាក្យ

តាមរយ: 063 968 222 សូមអគុណ