ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 27974) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

WORLD BRIDGE GROUP

Credit Officer

30 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(30)

25-02-2019

04-03-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 12:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Finance, banking and insurance

1 ឆ្នាំ Financial service activities, except insurance and pension funding

- English ()

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

Job Requirements
• Bachelor’s degree in Business or Account/Finance & Banking and other related fields
• Fresh graduate are recommended. 
• Self-motivated, flexible and proactive 
• Willingness to learn new thing and work both independently and as a team.
• Good at problem solving and negotiation skill with all levels
• Good interpersonal, communication and organizational skill 
• Good English both writing and speaking 
• Good at computer skills (Ms. Office, internet/email)
• Able to work under pressure, work in team, a fast learner.
Kampong Thom; Kampot; Kampong Cham; Phnom Penh; Preah Sihanouk; Siem Reap;

 

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

Job Description
• Identify and/or assess potential customers through collecting, analyzing and developing appropriate information necessary for loan assessment
• Recommend and provide report of loan request and loan status
• Promote bank products and services to existing and new customers
• Prepare loan report as required by supervisor and/or manager
• Perform other duties as assigned.

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន World Bridge Group និង ប្រវតិ្តរូបសង្ខេប ផ្ញើមក តាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ recruitment@worldbridge.com.kh
ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី២៥ ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១៩ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាសយដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល:  No 99, Street Norodom corner Street Samdach Pan (St 214), Sangkat Beoung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh
ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង: 023 244 452
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer