ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 27318) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

សណ្ឋាគារត្រេហ្សឺអូអេស៊ីស

អ្នករត់តុ

4 នាក់ ៖

- សាលាកន្សែង, ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប, កម្ពុជា(4)

20-03-2019

20-03-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 06:00:00 11:00:00
បញ្ចប់: 03:00:00 11:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

120,00$

130,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (បាន)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Grade 12

Hair and beauty services

បាទ

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- Khmer ()

- English (good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

G&Z FOOD GROUP ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនផ្នែកធ្វើការនៅផ្សារម៉ាក្រូ (Makro Market) ដែលមានដូចខាងក្រោម៖

 អ្នកលក់ម្ហូប : 24 នាក់ (ព្រឹក 12 នាក់ និង ល្ងាច 12នាក់)
5. Steward (ផ្នែកលាងចាន)
- អ្នកត្រួតពិនិត្យអ្នកលាងចាន : 01 នាក់ 
- អ្នកលាងចាន : 04 នាក់ (ព្រឹក 02 នាក់ និង ល្ងាច 02នាក់)
6. Clean (ផ្នែកសំអាត)
- អ្នកសំអាត : 04 នាក់ (ព្រឹក 02 នាក់ និង ល្ងាច 02នាក់ )​
#ដើរចូលសម្ភាសន៍ 
-ថ្ងៃទី 8-9 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2018 (ចាប់ពីម៉ោង 9:00AM - 4:00PM)
 

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

 អ្នកលក់ម្ហូប : 24 នាក់ (ព្រឹក 12 នាក់ និង ល្ងាច 12នាក់)
5. Steward (ផ្នែកលាងចាន)
- អ្នកត្រួតពិនិត្យអ្នកលាងចាន : 01 នាក់ 
- អ្នកលាងចាន : 04 នាក់ (ព្រឹក 02 នាក់ និង ល្ងាច 02នាក់)
6. Clean (ផ្នែកសំអាត)
- អ្នកសំអាត : 04 នាក់ (ព្រឹក 02 នាក់ និង ល្ងាច 02នាក់ )​
#ដើរចូលសម្ភាសន៍ 
-ថ្ងៃទី 8-9 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2018 (ចាប់ពីម៉ោង 9:00AM - 4:00PM)
 

របៀបដាក់ពាក្យ

-ទីតាំង៖ សណ្ឋាគារ ជីអែនហ្ស៊ី អ៊ុបេន អូតែល 
-ផ្លូវ អាចារ្យស្វា សង្កាត់ សាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប 
​ (នៅទល់មុខវត្តព្រះព្រហ្មរត្នន៍)
-ទំនាក់ទំនង៖ 092 28 77 76 / 069 82 82 25 
-អ៊ុម៉ែល៖ hrm@gzinvestmentgroups.com
#ផុតកំណត់ ថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨