ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 27316) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

The Color Club

Graphic Designer

5 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(5)

30-12-2018

03-01-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ក្រៅម៉ោង(តិចជាង៤៨ម៉ោង/ សប្តាហ៍)

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 05:30:00
បញ្ចប់: 11:30:00 05:30:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (បសស)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Building and civil engineering

1 ឆ្នាំ Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

- English (Very good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

•    College's Degree or above.
•    MUST: Adobe InDesign CC, Adobe Illustrator CC
•    At least 1 year of working experience in the related field is required for this position.
•    You are willing to work in a hectic 2 shift-working environment (7:00am - 3:30pm, 3:30pm - 11:00pm). Shifts will be rotated weekly.
•    Required language: English (office communication, reading client’s brief, internal & external business email).
•    Open-minded, willing to learn & proactive, can work independently as well as in a team.
•    Salary based on experience from US$ 300-600 / month

 

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

•    Create layout for Danish Catalogues, Magazines, Brochures, feature stories and marketing materials.
•    Follow the style & rules of the brands but flexible in different layout to create the attraction for the viewers and improve the brand’s image.
•    Ensure graphic consistency and accuracy across entire magazine.
•    Collaborate with executive art director, editor and writers.
•    Assist with production and design of all collateral pieces.
•    Work as a member in a team, but responsible for certain amount of layouts / pages.

 

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ ឬ ប្រវតិ្តរូបសង្ខេបផ្ញើមក កាន់ការិយាល័យ ក្រុមហ៊ុន The Color Club ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ hr@thecolorclub.vn
ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល: 4th-5th Floor, 617 – 621 Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh District, Saigon, VN
ទូរស័ព្ទៈ 093 230 407
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer