ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 27315) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Aruna Cambodia's Natural Water

ផ្នែកឃ្លាំង

2 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(2)

31-12-2018

04-01-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ក្រៅម៉ោង(តិចជាង៤៨ម៉ោង/ សប្តាហ៍)

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 05:30:00
បញ្ចប់: 11:30:00 05:30:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (បសស)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Marketing and advertising

1 ឆ្នាំ Land transport and transport via pipelines

- English (Very good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

•    Proven working experience as a warehouse worker
•    Proficiency in inventory software, databases and systems
•    Familiarity with modern warehousing practices and methods
•    Good organisational and time management skills
•    Ability to lift heavy objects
•    Current forklift licence
•    High school degree

 

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

•    Prepare and complete orders for delivery or pickup according to schedule (load, pack, wrap, label, ship)
•    Receive and process warehouse stock products (pick, unload, label, store)
•    Perform inventory controls and keep quality standards high for audits
•    Keep a clean and safe working environment and optimise space utilisation
•    Complete diary logs into inventory
•    Report any discrepancies
•    Communicate and cooperate with supervisors and coworkers
•    Operate and maintain preventively warehouse vehicles and equipment
•    Follow quality service standards and comply with procedures, rules and regulations

 

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ ឬ ប្រវតិ្តរូបសង្ខេបផ្ញើមក កាន់ការិយាល័យ ក្រុមហ៊ុន Aruna Cambodia's Natural Water ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែល kann.sovandeth@arunnawater.com
ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល: អគា៨៩ ផ្លូវថៃហ្គឺ សង្កាត់ព្រែកឯង ខណ្ខច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ 070 360 062
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer