ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 27314) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Aruna Cambodia's Natural Water

ផ្នែកទីផ្សារ

1 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(1)

31-12-2018

04-01-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 05:30:00
បញ្ចប់: 11:30:00 05:30:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (បសស)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Marketing and advertising

1 ឆ្នាំ Advertising and market research

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

•    Loading, transporting, and delivering items to clients or businesses in a safe, timely manner.
•    Reviewing orders before and after delivery to ensure that orders are complete, the charges are correct, and the customer is satisfied.
•    Assisting with loading and unloading items from vehicles.
•    Accepting payments for delivered items.
•    Providing excellent customer service, answering questions, and handling complaints from clients.
•    Adhering to assigned routes and following time schedules.
•    Abiding by all transportation laws and maintaining a safe driving record.
•    Preparing reports and other documents relating to deliveries.
•    Operating equipment and machines, such as cars, trucks, forklifts, etc.

 

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

Manage daily administrative tasks
•    Conduct market research and identify new opportunities.
•    Gather and analyze consumer behavior data (e.g. web traffic and rankings)
•    Generate reports on marketing and sales metrics
•    Contribute to collaborative efforts and  organize promotional events
•    Coordinate with the marketing design and content teams to generate digital and print advertising material
•    Maintain and update  impeccable records of marketing metrics and results of past campaigns
•    Prepare and deliver regular sales forecasting reports
•    Monitor and report competitors’ marketing and sales activities
Sales and Marketing Requirements and Qualifications
•    BS degree in marketing or relevant field
•    Successful work experience as a marketing associate, marketing assistant, or similar position
•    Strong working knowledge of marketing and sales industry, including digital tools and techniques
•    Significant experience with SEO/SEM campaigns
•    Excellent computer skills, including Microsoft Office suite, web analytics, and Google AdWords
Exceptional communication and presentation skills

 

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ ឬ ប្រវតិ្តរូបសង្ខេបផ្ញើមក កាន់ការិយាល័យ ក្រុមហ៊ុន Aruna Cambodia's Natural Water ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែល kann.sovandeth@arunnawater.com
ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល: អគា៨៩ ផ្លូវថៃហ្គឺ សង្កាត់ព្រែកឯង ខណ្ខច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ 070 360 062
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer