ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 27313) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

សមាគមកុមារ និងជីវិត

អ្នកសម្របសម្រួលសហគមន៏

1 នាក់ ៖

- ព្រៃវែង, កម្ពុជា(1)

24-12-2018

01-01-2019

មានថេរវេលាកំណត់ (0)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ក្រៅម៉ោង(តិចជាង៤៨ម៉ោង/ សប្តាហ៍)

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Personal skills and development

1 ឆ្នាំ Crop and animal production, hunting and related service activities

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- មានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកកសិកម្ម ឬអភិវឌ្ឍន៏ជនបទ ឬផ្នែកផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធ

- មានបទពិសោធន៏ការងារផ្នែកដាំដុះ និងចិញ្ចឹមសត្វ យ៉ាងហោចមួយឆ្នាំ

- មានបទពិសោធន៏ធ្វើការងារនៅជនបទ និងចេះជិះទោចក្រយានយន្តដោយខ្លួនឯង

- មានបំនិនក្នុងការងារទំនាក់ទំនង និងប្រាស្រ័យទាក់ទង

- មានលទ្ធភាព និងមានឆន្ទៈក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងមានឆន្ទៈក្នុងការផ្លាស់ប្តូរការអនុវត្តន៏សកម្មភាព និងម៉ោងការងារ

- ចេះធ្វើការងារជាក្រុម

- មានចំណេះដឹងផ្នែកកុំព្យូទ័រ ( ជាពិសេស Word Excel  និង Power Point )

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

- ជួយគម្រោងក្នុងការប្រមូលទិន្ន័មូលដ្ឋាន និង ទិន្ន័យរបស់គ្រួសារគោលដៅ សម្រាប់ការតាមដាដែនជាតំរូវការរបស់គម្រោង

- សម្របសម្រួលសម្រាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពីការដាំដុះ និងការចិញ្ចឹមសត្វដល់គ្រួសារគោលដៅ អ្នកពាក់ព័ន្ធ និងជនគន្លឹះ

- តាមដានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល

- រៀបចំផែនការសំរាប់ការអនុវត្តន៏សកម្មភាព​ការតាមដានដើម្បីពន្លឿនផលិតផលនៃការដាំដុះនិងការចិញ្ចឹមសត្វ

- តាមដានជាប្រចាំការអនុវត្តន៏សកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធ

- ជួយគ្រួសារគោលដៅអោយចេះបង្កើតក្រុមជួយខ្លួនឯង និងចេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាញពាក់ព័ន្ធ

- រៀបចំរបាយការណ៏តាមតំរូវការ

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៏ សូមអញ្ជើញមកដាក់ពាក្យដោយភា្ជប់មកជាមួយនូវប្រវត្តិរូបសង្ខេប នៅការិយាល័យសមាគមកុមារ និងជីវិត ភូមិវាំង (ខាងត្បូងផ្សារពោធិកកន្លែងប្រមាណ 900ម) ឃុំជីផុច ស្រុកមេសាង ខេត្តព្រៃវែង ឬផ្ញើអីម៉ែលទៅកាន់ Sodany_clafinance@yahoo.com រឺ buthsaman@yahoo.com