ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 26304) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

BOREI ANGKOR Resort and Spa

Shop Assistant

3 នាក់ ៖

- បន្ទាយចាស់, ស្លក្រាម, សៀមរាប, សៀមរាប, កម្ពុជា(3)

15-10-2018

16-10-2018

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (3)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

100,00$

110,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Diploma

Hotel, restaurants and catering

បាទ

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក៖
-ប្រាក់ខែសមរម្យ
-ប្រាក់សេវាកម្មបន្ថែម
-ប្រាក់ក្នុងម៉ោង និងក្រៅម៉ោងទ្វេដង
-ការវាយតម្លៃការងារ និងតម្លើងប្រាក់បៀវត្សប្រចាំឆ្នាំ
-អាហារ 1ពេល
-ឯកសណ្ខាន
-ថ្ងៃសម្រាក ប្រចាំសប្តាហ៍ បុណ្យជាតិ ២៧ថ្ងៃ និងប្រចាំឆ្នាំ ១៨ថ្ងៃ
-វគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើជំនាញបន្ថែម

តម្រូវការ
-អាចស្តាប់និងនិយាយភាសាអង់គ្លេសបាន
-មានភាពស្មោះត្រង់
-រូបរាងសមរម្យ
-ចង់ចេះចង់ដឹងការងារថ្មី
-មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជនជាតិខ្មែរ

 

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក៖
-ប្រាក់ខែសមរម្យ
-ប្រាក់សេវាកម្មបន្ថែម
-ប្រាក់ក្នុងម៉ោង និងក្រៅម៉ោងទ្វេដង
-ការវាយតម្លៃការងារ និងតម្លើងប្រាក់បៀវត្សប្រចាំឆ្នាំ
-អាហារ 1ពេល
-ឯកសណ្ខាន
-ថ្ងៃសម្រាក ប្រចាំសប្តាហ៍ បុណ្យជាតិ ២៧ថ្ងៃ និងប្រចាំឆ្នាំ ១៨ថ្ងៃ
-វគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើជំនាញបន្ថែម

តម្រូវការ
-អាចស្តាប់និងនិយាយភាសាអង់គ្លេសបាន
-មានភាពស្មោះត្រង់
-រូបរាងសមរម្យ
-ចង់ចេះចង់ដឹងការងារថ្មី
-មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជនជាតិខ្មែរ

 

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជនដែលមានចំនាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេបមកកាន់អ៊ីម៉ែលយើងខ្ញុំ រឺយកមកដាក់នៅសណ្ឋាគារផ្ទាល់។

nterested candidates may submit their CV to Human Resources Department of Borei Angkor Resort & Spa or via E-mail: sophai@innotality.com. For further information please contact us via phone number, 015 337 222. 
Only shortlisted Cambodian talents will be contacted for interview.