ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 24415) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

NAGAWORLD

បុគ្គលិកបើកបររថយន្ត

20 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(20)

31-05-2018

04-06-2018

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 08:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 05:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (បសស)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Diploma

Basic programmes and qualifications

1 ឆ្នាំ Land transport and transport via pipelines

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- ភេទប្រុស
- មានប័ណ្ណបើកបរប្រភេទ ឃ (D) ឡើងទៅ
- តម្រូវអោយមានបទពិសោធន៏យ៉ាងតិច 2ឆ្នាំ
- អាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរវេនបាន

 

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

N/A

របៀបដាក់ពាក្យ

របៀបដាក់ពាក្យ
បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ ឬ ប្រវតិ្តរូបសង្ខេបផ្ញើមក កាន់ការិយាល័យ ក្រុមហ៊ុនNagaWorld ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ  careers@nagaworld.com
ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាលៈ Samdech Techno Hun Sen Park, Phnom Penh, Cambodia
ទូរស័ព្ទៈ 023 228 822
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer