ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 23191) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ANZ Royal Bank

ផ្នែក មន្ត្រីឥណទាន

3 នាក់ ៖

- ស្លក្រាម, សៀមរាប, សៀមរាប, កម្ពុជា(3)

10-03-2018

20-03-2018

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ក្រៅម៉ោង(តិចជាង៤៨ម៉ោង/ សប្តាហ៍)

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:30:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

180,00$

190,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Education science

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- ជានិសិត្រកំពុងរៀននៅមហាវិទ្យាល័យ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

- មានសីលធម៌ល្អនិងអាចធ្វើការងារជាក្រុមបាន

- ចេះជួយគ្នាពេលមានការលំបាកនិងចេះដោះស្រាយបញ្ហាដែលបានកើតឡើង

របៀបដាក់ពាក្យ

- បើមានចំណាប់អារម្មណ៌អាចដាក់ពាក្យតាមរយះលេខទូរសព្ធ: 023726700 សូមអរគុណ!