ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 23190) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ANZ Royal Bank

ផ្នែក គណនេយ្យ

2 នាក់ ៖

- ស្លក្រាម, សៀមរាប, សៀមរាប, កម្ពុជា(2)

10-03-2018

20-03-2018

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ក្រៅម៉ោង(តិចជាង៤៨ម៉ោង/ សប្តាហ៍)

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:30:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

200,00$

250,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Work skills

1 ឆ្នាំ Legal and accounting activities

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- បានបញ្ចប់បរិញ្ញបត្រផ្នែគគណនេយ្យ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

- មានបទពិសោធន៌ ១ ឆ្នាំឡើងទៅ

- មានសិលធម៌ល្អអាចធ្វើការងារជាក្រុមបាន

របៀបដាក់ពាក្យ

- បើមានចំណាប់អារម្មណ៌អាចដាក់ពាក្យតាមរយះលេខទូរសព្ធ: 023 726 700 សូមអរគុណ!