ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

12 កញ្ញា
វេទិកាការងារ (រាជធានីភ្នំពេញ)
ចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ

ឱកាសការងារជិត១ពាន់កន្លែង ក្នុងវេទិកាការងាររបស់ NEA នាថ្ងៃទី១២ កញ្ញា ខាងមុខនេះ!
- ដើរចូលសម្ភាសភ្លាមៗតែម្តង!
-​ ចាប់់ពីម៉ោង ៨:០០ព្រឹក - ៥:០០ ល្ងាច
- កុំភ្លេចយក CV មកផង!
- ទីតាំង ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ (ភ្នំពេញ)
- ទំនាក់ទំនងៈ 077 232378 / 016 786655

Tag & Share ឱ្យមិត្តភក្តិ ដែលមិនទាន់មានការងារដឹងផងណា!


ព្រឹត្តិការសំខាន់ៗថ្មីជាង
ព្រឹត្តិការសំខាន់ៗចាស់ជាង