ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

30 ឧសភា
ត្រៀម CV ឱ្យហើយទៅ! ឱកាសការងារជិត ៩០០កន្លែង មកដល់ទៀតហើយ!
ចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ

ក្រុមហ៊ុន ១១ ធំៗ ផ្តល់ឱកាសការងារជិត ៩០០កន្លែង ដើរចូលសម្ភាសភ្លាមៗតែម្តង!
- ថ្ងៃទី៣០ ឧសភា ២០១៩ ចាប់ពីម៉ោង ៨:០០ព្រឹក - ៥:០០ រសៀល
- កុំភ្លេចយក CV មកផង! 
- ទីតាំង ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ (ភ្នំពេញ)
- ទំនាក់ទំនងៈ 077 232378/016 786655 
កុំភ្លេច Tag & Share ឱ្យមិត្តភក្តិ ដែលមិនទាន់មានការងារដឹងផង!


ព្រឹត្តិការសំខាន់ៗថ្មីជាង
ព្រឹត្តិការសំខាន់ៗចាស់ជាង
29 ឧសភា
ឱកាសការងារជាច្រើនកន្លែងនៅ មជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តបន្ទាយមានជ័យ មកដល់ទៀតហើយ!
ចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ