ព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកស្វែងរកការងារ ID: js_62395

: ***************
: ***************
: ប្រុស
: ខ្មែរ
: ************
: ************
: កម្ពុជា, ស្ទឹងត្រែង, ស្ទឹងត្រែង, ស្ទឹងត្រែង, ភូមិព្រែក
: នៅលីវ

: 3
: 0
: 0
: ***********
:
: ***********
:
: កម្ពុជា, ស្ទឹងត្រែង, ស្ទឹងត្រែង, ស្ទឹងត្រែង, ភូមិព្រែក

តើអ្នកជា...
: បាទ/ចាស
: បាទ/ចាស
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ

: គ្មាន

: គ្មាន (សូមបញ្ជាក់រយៈពេលគ្មានការងារធ្វើ:6/ខែ)

: បាទ/ចាស (សូមបញ្ជាក់វិស័យកសិកម្ម និងរុក្ខាប្រមាញ់,កសិកម្ម

: បាទ/ចាស

ការងារដែលមានបំណងចង់ធ្វើ

: អគ្គីសនី
: អ្នក​តម្លើង និង​អ្នក​ជួសជុល​ខ្សែ​បណ្តាញ​អគ្គីសនី

: កម្ពុជា, ស្ទឹងត្រែង

: ការងារអចិន្ត្រៃយ៍
: កាងារពេញម៉ោង
: មានរយៈពេលមិនកំណត់
: ជាលាយលក្ខអក្សរ
: មិនអាច
: អាច
: អាច
: $180.00
: $150.00
ក្នុង១ខែ
: មិនអាច
: នៅក្នុងពេល2)

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលខ្ពស់បំផុតដែលបានបញ្ចប់

ប្រព័ន្ធអប់រំទូទៅ

ប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ

សញ្ញាប័ត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី

: Bank and Finance Electricity and energy
: 6
: 01-04-2019
: 01-04-2019
: មជ្ឈមណ្ឌបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវះខេត្តស្ទឹងត្រែង
: កម្ពុជា, ស្ទឹងត្រែង

:

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងទៀតដែលបានទទួល

: វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​បឋមភូមិ(ឌីប្លូម)
: Educational Research
: LeTonle
: កម្ពុជា, ក្រចេះ
: 02-07-2016
: 02-07-2017

ជំនាញភាសា

: ខ្មែរ

បទពិសោធន៍ការងារ

បើសិនគ្មានបទពិសោធន៍ការងារ
0 + 0

ជំនាញ

ងាយយល់នូវចំណេះដឹងថ្មីៗ
ព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីប្រវត្ដិ