ព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកស្វែងរកការងារ ID: js_59534

: ***************
: ***************
: ស្រី
: ខ្មែរ
: ************
: ************
: កម្ពុជា, ព្រះសីហនុ, ស្ទឹងហាវ, កែវផុស, កែវផុស
: មេម៉ាយ/ពោះម៉ាយ

: 0
: 0
: 0
: ***********
: ***********
: ***********
: ***********
: កម្ពុជា, ព្រះសីហនុ, ស្ទឹងហាវ, កែវផុស, កែវផុស

តើអ្នកជា...
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ

: គ្មាន

: គ្មាន (សូមបញ្ជាក់រយៈពេលគ្មានការងារធ្វើ:30/ខែ)

: ទេ

: បាទ/ចាស

ការងារដែលមានបំណងចង់ធ្វើ

: ចុងភៅ
: អ្នក​បម្រើ​តាម​កន្លែង​ផ្តល់​សេវា​ចំណី​អាហារ

: កម្ពុជា, ព្រះសីហនុ

: ការងារអចិន្ត្រៃយ៍
: កាងារពេញម៉ោង
: មានរយៈពេលមិនកំណត់
: ជាលាយលក្ខអក្សរ
: អាច
: អាច
: អាច
: $200.00
: $250.00
ក្នុង១ខែ
: មិនអាច
: ភ្លាមៗ

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលខ្ពស់បំផុតដែលបានបញ្ចប់

ប្រព័ន្ធអប់រំទូទៅ

ថ្នាក់ទី៤

: Sale and MarketingMathematics
: N/A
: 20-02-2019
: 20-02-2019
: N/A
: កម្ពុជា, ព្រះសីហនុ
ប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ

សញ្ញាប័ត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី

: Bank and Finance Mathematics
: 0
: 20-02-2019
: 20-02-2019
: N/A
: កម្ពុជា, ព្រះសីហនុ

:

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងទៀតដែលបានទទួល

ជំនាញភាសា

: ខ្មែរ

បទពិសោធន៍ការងារ

: WM Casino
: សិល្បៈ ការកំសាន្ត និងការច្នៃប្រឌិត,កីឡា ល្បែងកំសាន្ត និងកន្លែងកំសាន្ត
: Kitchen
: ទេ
: ចង់ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍
: កម្ពុជា, ព្រះសីហនុ
: 01-06-2018
: 01-09-2018

0 + 3

ជំនាញ

ងាយយល់នូវចំណេះដឹងថ្មីៗ

គ្រប់គ្រងពេលវេលាព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីប្រវត្ដិ