ព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកស្វែងរកការងារ ID: js_59236

: ***************
: ***************
: ស្រី
: ខ្មែរ
: ************
: ************
: កម្ពុជា, ពោធិ៍សាត់, កណ្ដៀង, អន្លង់វិល, ព្រែកឈើត្រាវ
: នៅលីវ

: 3
: 0
: 0
: ***********
: ***********
: ***********
:
: កម្ពុជា, ពោធិ៍សាត់, កណ្ដៀង, អន្លង់វិល, ព្រែកឈើត្រាវ

តើអ្នកជា...
: បាទ/ចាស
: បាទ/ចាស
: ទេ
: បាទ/ចាស
: ទេ
: ទេ

: គ្មាន

: គ្មាន (សូមបញ្ជាក់រយៈពេលគ្មានការងារធ្វើ:4/ខែ)

: ទេ

: បាទ/ចាស

ការងារដែលមានបំណងចង់ធ្វើ

: sale
: ចុងភៅ

: កម្ពុជា, ពោធិ៍សាត់

: ការងារអចិន្ត្រៃយ៍
: កាងារពេញម៉ោង
: មានរយៈពេលកំណត់(បញ្ជាក់រយៈពេល6)
: ជាលាយលក្ខអក្សរ
: មិនអាច
: អាច
: មិនអាច
: $200.00
: $300.00
ក្នុង១ខែ
: អាច
: ភ្លាមៗ

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលខ្ពស់បំផុតដែលបានបញ្ចប់

ប្រព័ន្ធអប់រំទូទៅ

បរិញ្ញាប័ត្ររង

: Sale and MarketingAccounting and taxation
: 2 ឆ្នាំ
: 01-02-2017
:
: PIPP
: កម្ពុជា, ពោធិ៍សាត់
ប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ

សញ្ញាប័ត្រជាន់​ខ្ពស់បចេ្ចកទេស/​ឯកទេស/​បរិញ្ញាបត្ររង

: Bank and Finance Accounting and taxation
: 2
: 01-11-2017
: 00-00-0000
: វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តពោធិ៍សាត់
: កម្ពុជា, ពោធិ៍សាត់

:

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងទៀតដែលបានទទួល

: បរិញ្ញាប័ត្ររង
: Electricity and energy
: វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តពោធិ៍សាត់
: កម្ពុជា, ពោធិ៍សាត់
: 01-11-2017
: 06-02-2019

ជំនាញភាសា

: ខ្មែរ

បទពិសោធន៍ការងារ

បើសិនគ្មានបទពិសោធន៍ការងារ
0 + 0

ជំនាញ

ងាយយល់នូវចំណេះដឹងថ្មីៗ
ចេះវិភាគបញ្ហាយ៉ាងល្អិតល្អន់
ប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការនិយាយ

គ្រប់គ្រងធនធានហិរញ្ញវត្ថុព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីប្រវត្ដិ

: ប៊ិន ប៊ីន
: PIPP
: គ្រូបង្រៀន
: n/a
: ***********
: ***********
: កម្ពុជា, ពោធិ៍សាត់