ព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកស្វែងរកការងារ ID: js_59094

: ***************
: ***************
: ប្រុស
: ខ្មែរ
: ************
: ************
: កម្ពុជា, ពោធិ៍សាត់
: នៅលីវ

: 0
: 0
: 0
: ***********
:
: ***********
:
: កម្ពុជា, ពោធិ៍សាត់, ពោធិ៍សាត់, ស្វាយអាត់, អូរស្ដៅ

តើអ្នកជា...
: បាទ/ចាស
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ

: គ្មាន

: គ្មាន (សូមបញ្ជាក់រយៈពេលគ្មានការងារធ្វើ:4/ខែ)

: ទេ

: បាទ/ចាស

ការងារដែលមានបំណងចង់ធ្វើ

: បច្ចេកទេសអគ្គិសនី
: អ្នក​តម្លើង និង​អ្នក​ជួសជុល​ខ្សែ​បណ្តាញ​អគ្គីសនី

: កម្ពុជា, ព្រះសីហនុ

: ការងារអចិន្ត្រៃយ៍
: កាងារពេញម៉ោង
: មានរយៈពេលមិនកំណត់
: ជាលាយលក្ខអក្សរ
: អាច
: អាច
: អាច
: $200.00
: $300.00
ក្នុង១ខែ
: អាច
: ភ្លាមៗ

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលខ្ពស់បំផុតដែលបានបញ្ចប់

ប្រព័ន្ធអប់រំទូទៅ

បរិញ្ញាប័ត្ររង

: Sale and Marketing
: 2
: 01-11-2016
: 05-09-2018
: វិទ្យាល័យទាចំរ៉ាត់
: កម្ពុជា, ពោធិ៍សាត់
ប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ

សញ្ញាប័ត្រជាន់​ខ្ពស់បចេ្ចកទេស/​ឯកទេស/​បរិញ្ញាបត្ររង

: Bank and Finance
: 2
: 01-11-2016
: 05-09-2018
: វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តពោធិ៍សាត់
: កម្ពុជា, ពោធិ៍សាត់

:

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងទៀតដែលបានទទួល

: បរិញ្ញាប័ត្ររង
: Electricity and energy
: វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តពោធិ៍សាត់
: កម្ពុជា, ពោធិ៍សាត់
: 01-11-2016
: 05-09-2018

ជំនាញភាសា

: ខ្មែរ

បទពិសោធន៍ការងារ

បើសិនគ្មានបទពិសោធន៍ការងារ
0 + 0

ជំនាញ

ងាយយល់នូវចំណេះដឹងថ្មីៗ


ត្រួតពិនិត្យ គ្រប់គ្រងគ្រឿងម៉ាស៊ីន
វាយតម្លៃប្រព័ន្ធដំណើរការ


ព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីប្រវត្ដិ

: ឡុក ស្រី
: PIPP
: គ្រូបង្រៀន
: n/a
: ***********
: ***********
: កម្ពុជា, ពោធិ៍សាត់