ព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកស្វែងរកការងារ ID: js_57976

: ***************
: ***************
: ស្រី
: ខ្មែរ
: ************
: ************
: កម្ពុជា, បាត់ដំបង, បាណន់, តាគ្រាម, អូរពងមាន់
: នៅលីវ

: 6
: 0
: 1
: ***********
:
: ***********
:
: កម្ពុជា, បាត់ដំបង, បាណន់, តាគ្រាម, អូរពងមាន់

តើអ្នកជា...
: បាទ/ចាស
: ទេ
: បាទ/ចាស
: បាទ/ចាស
: ទេ
: ទេ

: គ្មាន

: គ្មាន (សូមបញ្ជាក់រយៈពេលគ្មានការងារធ្វើ:24/ខែ)

: បាទ/ចាស (សូមបញ្ជាក់វិស័យកសិកម្ម និងរុក្ខាប្រមាញ់,កសិកម្ម

: បាទ/ចាស

ការងារដែលមានបំណងចង់ធ្វើ

: លក់
: នាយក​គ្រប់គ្រង​ភោជនីយដ្ឋាន

: កម្ពុជា, បាត់ដំបង

: ការងារអចិន្ត្រៃយ៍
: កាងារពេញម៉ោង
: មានរយៈពេលមិនកំណត់
: ជាលាយលក្ខអក្សរ
: មិនអាច
: អាច
: អាច
: $100.00
: $250.00
ក្នុង១ខែ
: អាច
: ភ្លាមៗ

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលខ្ពស់បំផុតដែលបានបញ្ចប់

ប្រព័ន្ធអប់រំទូទៅ

ថ្នាក់ទី៩

: Sale and Marketing
:
:
:
:
:
ប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ


:

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងទៀតដែលបានទទួល

ជំនាញភាសា

: ខ្មែរ

បទពិសោធន៍ការងារ

បើសិនគ្មានបទពិសោធន៍ការងារ
0 + 0

ជំនាញ

ប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការសរសេរ

សម្របសម្រួល
ឆាប់យល់ចិត្តអ្នកដទៃ
គ្រប់គ្រងពេលវេលាព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីប្រវត្ដិ