ព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកស្វែងរកការងារ ID: js_56360

: ***************
: ***************
: ប្រុស
: ខ្មែរ
: ************
: ************
: កម្ពុជា, រតនគីរី, អូរជុំ, សាមគ្គី, បរញ៉ុក
: នៅលីវ

: 0
: 0
: 0
: ***********
:
: ***********
:
: កម្ពុជា, រតនគីរី, អូរជុំ, សាមគ្គី, បរញ៉ុក

តើអ្នកជា...
: បាទ/ចាស
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ

: គ្មាន

: គ្មាន (សូមបញ្ជាក់រយៈពេលគ្មានការងារធ្វើ:0/ខែ)

: ទេ

: បាទ/ចាស

ការងារដែលមានបំណងចង់ធ្វើ

: Credit Officer
: មន្រ្តី​ឥណទាន និង​ប្រាក់​កម្ចី

: កម្ពុជា, រតនគីរី

: ការងារអចិន្ត្រៃយ៍
: កាងារពេញម៉ោង
: មានរយៈពេលមិនកំណត់
: ជាលាយលក្ខអក្សរ
: មិនអាច
: មិនអាច
: មិនអាច
: $200.00
: $250.00
ក្នុង១ខែ
: មិនអាច
: ភ្លាមៗ

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលខ្ពស់បំផុតដែលបានបញ្ចប់

ប្រព័ន្ធអប់រំទូទៅ

វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប)

: Sale and MarketingBasic programmes and qualifications
: 3
: 01-10-2014
: 31-10-2017
: Hun Sen Phum Thmey High School
: កម្ពុជា, រតនគីរី
ប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ


:

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងទៀតដែលបានទទួល

ជំនាញភាសា

: ខ្មែរ

បទពិសោធន៍ការងារ

បើសិនគ្មានបទពិសោធន៍ការងារ
0 + 0

ជំនាញ

ងាយយល់នូវចំណេះដឹងថ្មីៗ
ងាយស្តាប់យល់
ចេះវិភាគបញ្ហាយ៉ាងល្អិតល្អន់
ព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីប្រវត្ដិ