ព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកស្វែងរកការងារ ID: js_54808

: ***************
: ***************
: ប្រុស
: ខ្មែរ
: ************
: ************
: កម្ពុជា, កំពត, បន្ទាយមាស, ទូកមាសខាងកើត, ស្រែកាន់ខាងកើត
: នៅលីវ

: 8
: 1
: 0
: ***********
: ***********
: ***********
:
: កម្ពុជា, កំពត, បន្ទាយមាស, ទូកមាសខាងកើត, ស្រែកាន់ខាងកើត

តើអ្នកជា...
: បាទ/ចាស
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ

: គ្មាន

: គ្មាន (សូមបញ្ជាក់រយៈពេលគ្មានការងារធ្វើ:2/ខែ)

: ទេ

: បាទ/ចាស

ការងារដែលមានបំណងចង់ធ្វើ

: ជាងអគ្គីសនី
: ជាង​រៀប​បណ្តាញ​អគ្គីសនី​ក្នុង​អាគារ និង​ពាក់ព័ន្ធ​ផ្សេងទៀត

: កម្ពុជា, កំពត

: ការងារអចិន្ត្រៃយ៍
: កាងារពេញម៉ោង
: មានរយៈពេលមិនកំណត់
: ជាលាយលក្ខអក្សរ
: មិនអាច
: អាច
: មិនអាច
: $150.00
: $300.00
ក្នុង១ខែ
: មិនអាច
: ភ្លាមៗ

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលខ្ពស់បំផុតដែលបានបញ្ចប់

ប្រព័ន្ធអប់រំទូទៅ

បរិញ្ញាប័ត្ររង

: Sale and MarketingElectricity and energy
: 2
: 30-11-2016
: 31-08-2018
: RPITSK
: កម្ពុជា, កំពត
ប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ


:

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងទៀតដែលបានទទួល

: សញ្ញាប័ត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី
: Electricity and energy
: RPITSK
: កម្ពុជា, កំពត
: 31-07-2017
: 31-10-2017

ជំនាញភាសា

:

បទពិសោធន៍ការងារ

: ជប៉ុនទឹកស្អាត
: អគ្គិសនី ឧស្ម័ន ចំហាយ និងផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់,អគ្គិសនី ឧស្ម័ន ចំហាយ និងផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
: ជាងអគ្គីសនី
: ទេ
: បញ្ចប់កុងត្រា
: កម្ពុជា, កំពត
: 10-06-2018
: 10-07-2018

0 + 1

ជំនាញ

ចេះវិភាគបញ្ហាយ៉ាងល្អិតល្អន់

បង្ហាត់បង្រៀន
គ្រប់គ្រងពេលវេលា

ជួសជុលគ្រឿងម៉ាស៊ីន ឬប្រព័ន្ធ
កំណត់លក្ខខ័ណ្ឌប្រព័ន្ធដំណើរការ

កម្មវិធីអ៊ីនធើរណិត ស្វែងរកព័ត៌មាន

ព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីប្រវត្ដិ

: ចៅ ផាត់
: វិទ្យាស្ថានភូមិភាគតេជោសែនកំពត
: គ្រូបង្រៀន
: គ្រូ
: ***********
: ***********
: កម្ពុជា, កំពត