ព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកស្វែងរកការងារ ID: js_54477

: ***************
: ***************
: ស្រី
: ប្រ៊ុយណេ
: ************
: ************
: កម្ពុជា, តាកែវ, គីរីវង់, ព្រះបាទជាន់ជុំ, ជ្រោយ
: នៅលីវ

: 4
: 0
: 0
: ***********
: ***********
: ***********
:
: កម្ពុជា, តាកែវ, គីរីវង់, ព្រះបាទជាន់ជុំ, ជ្រោយ

តើអ្នកជា...
: បាទ/ចាស
: បាទ/ចាស
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ

: គ្មាន

: គ្មាន (សូមបញ្ជាក់រយៈពេលគ្មានការងារធ្វើ:12/ខែ)

: ទេ

: បាទ/ចាស

ការងារដែលមានបំណងចង់ធ្វើ

: លេខា
: បុគ្គលិក​ផ្នែក​កត់​ត្រា​ខាង​ផលិតកម្ម

: កម្ពុជា, បាត់ដំបង

: ការងារអចិន្ត្រៃយ៍
: កាងារពេញម៉ោង
: មានរយៈពេលកំណត់(បញ្ជាក់រយៈពេល12)
: ជាលាយលក្ខអក្សរ
: មិនអាច
: អាច
: មិនអាច
: $180.00
: $200.00
ក្នុង១ខែ
: អាច
: ភ្លាមៗ

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលខ្ពស់បំផុតដែលបានបញ្ចប់

ប្រព័ន្ធអប់រំទូទៅ

មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ

: Sale and Marketing
:
:
:
:
:
ប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ


:

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងទៀតដែលបានទទួល

ជំនាញភាសា

: អង់គ្លេស

បទពិសោធន៍ការងារ

បើសិនគ្មានបទពិសោធន៍ការងារ
0 + 0

ជំនាញ


បង្ហាត់បង្រៀន
ចរចាព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីប្រវត្ដិ