ព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកស្វែងរកការងារ ID: js_50310

: ***************
: ***************
: ស្រី
: ខ្មែរ
: ************
: ************
: កម្ពុជា, កំពង់ធំ, ស្ទឹងសែន, អូរកន្ធរ, អូរកន្ធរខាងជើង
: នៅលីវ

: 8
: 0
: 0
: ***********
: ***********
: ***********
:
: កម្ពុជា, កំពង់ធំ, ស្ទឹងសែន, អូរកន្ធរ, អូរកន្ធរខាងជើង

តើអ្នកជា...
: ទេ
: បាទ/ចាស
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ

: គ្មាន

: គ្មាន (សូមបញ្ជាក់រយៈពេលគ្មានការងារធ្វើ:3/ខែ)

: ទេ

: បាទ/ចាស

ការងារដែលមានបំណងចង់ធ្វើ

: អ្នកលក់
: អ្នក​លក់ដូរ​តាម​តូប និង​ផ្សារ

: កម្ពុជា, កំពង់ធំ

: ការងារអចិន្ត្រៃយ៍
: កាងារពេញម៉ោង
: មានរយៈពេលមិនកំណត់
: ផ្ទាល់មាត់
: មិនអាច
: អាច
: អាច
: $160.00
: $200.00
ក្នុង១ខែ
: អាច
: ភ្លាមៗ

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលខ្ពស់បំផុតដែលបានបញ្ចប់

ប្រព័ន្ធអប់រំទូទៅ

មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ

: Sale and Marketing
: 4
: 05-11-2016
:
: វិទ្យាស្ថានក្រុងអង្គរ
: កម្ពុជា, កំពង់ធំ
ប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ


:

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងទៀតដែលបានទទួល

: សញ្ញាប័ត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី
: ការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ (ប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូទៅ)
: មជ្ឈមណ្ឌលកុំព្យូទ័រកាកា
: កម្ពុជា, កំពង់ធំ
: 01-07-2017
: 09-10-2017

ជំនាញភាសា

: ខ្មែរ

បទពិសោធន៍ការងារ

: អង្គការសកម្មភាពដើម្បីសុខភាព
: សុខភាព និងសេវាសង្គម,ថែរក្សាសុខភាព និងសម្ផស្ស
: អ្នកស្មគ្រចិត្ដ
: ទេ
: ដាច់គម្រោង
: កម្ពុជា, កំពង់ធំ
: 06-03-2017
: 18-12-2017

0 + 9

ជំនាញ
កម្មវិធីវាយ និងរៀបចំអត្ថបទ

ព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីប្រវត្ដិ