ព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកស្វែងរកការងារ ID: js_49050

: ***************
: ***************
: ប្រុស
: ខ្មែរ
: ************
: ************
: កម្ពុជា, ភ្នំពេញ, មានជ័យ, ចាក់អង្រែក្រោម
: រៀបការ

: 0
: 0
: 0
: ***********
:
: ***********
:
: កម្ពុជា, ភ្នំពេញ, មានជ័យ, ចាក់អង្រែក្រោម

តើអ្នកជា...
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ

: គ្មាន

: មាន (សូមបញ្ជាក់រយៈពេលគ្មានការងារធ្វើ:0/ខែ)

: ទេ

: បាទ/ចាស

ការងារដែលមានបំណងចង់ធ្វើ

: Administration Officer
: អ្នក​វិភាគ​ការ​គ្រប់គ្រង និង​រដ្ឋបាល

: កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

: ការងារអចិន្ត្រៃយ៍
: កាងារពេញម៉ោង
: មានរយៈពេលមិនកំណត់
: ជាលាយលក្ខអក្សរ
: មិនអាច
: អាច
: អាច
: $250.00
: $400.00
ក្នុង១ខែ
: អាច
: ភ្លាមៗ

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលខ្ពស់បំផុតដែលបានបញ្ចប់

ប្រព័ន្ធអប់រំទូទៅ

បរិញ្ញាប័ត្រ

: Sale and MarketingLaw
: 4
: 01-10-2013
: 19-01-2017
: Ρannasastra University of Cambodia
: កម្ពុជា, ភ្នំពេញ
ប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ


:

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងទៀតដែលបានទទួល

ជំនាញភាសា

: ខ្មែរ

បទពិសោធន៍ការងារ

: Caramel shop
: លក់ដុំ និងរាយ,លក់ដុំ និងរាយ
: store manager
: ទេ
: No
: កម្ពុជា, ភ្នំពេញ
: 27-12-2014
: 30-11-2015

: Huawei and Ahhoo company
: រោងចក្រ,ការជួសជុល​ និងតម្លើងម៉ាស៊ីន​ និងគ្រឿងបរិក្ខារ
: Seller Phone and showing room
: ទេ
: No
: កម្ពុជា, ភ្នំពេញ
: 31-12-1969
: 31-12-1969

2 + 8

ជំនាញ


គ្រប់គ្រងពេលវេលាព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីប្រវត្ដិ

: Mr. DOUK SAKHAN
: Pannasastra University of Cambodia
: Scholarship office
: Teacher And Student
: ***********
: ***********
: កម្ពុជា, ភ្នំពេញ