ព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកស្វែងរកការងារ ID: js_48881

: ***************
: ***************
: ប្រុស
: ខ្មែរ
: ************
: ************
: កម្ពុជា, កំពង់ស្ពឺ, សំរោងទង, ត្រពាំងគង, ព្រៃគុយ
: នៅលីវ

: 0
: 0
: 0
: ***********
: ***********
: ***********
:
: , 4, កម្ពុជា, កំពង់ស្ពឺ, សំរោងទង, ត្រពាំងគង, ព្រៃគុយ

តើអ្នកជា...
: ទេ
: បាទ/ចាស
: ទេ
: បាទ/ចាស
: ទេ
: ទេ

: គ្មាន

: គ្មាន (សូមបញ្ជាក់រយៈពេលគ្មានការងារធ្វើ:5/ខែ)

: ទេ

: បាទ/ចាស

ការងារដែលមានបំណងចង់ធ្វើ

: seller
: អ្នក​ធ្វើការ​ផ្នែក​បម្រើ​សេវា​ផ្ទាល់ខ្លួន ដែល​មិន​បាន​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់

: កម្ពុជា, កំពង់ស្ពឺ

: ការងារអចិន្ត្រៃយ៍
: កាងារពេញម៉ោង
: មានរយៈពេលមិនកំណត់
: ផ្ទាល់មាត់
: មិនអាច
: អាច
: មិនអាច
: $250.00
: $500.00
ក្នុង១ខែ
: មិនអាច
: ភ្លាមៗ

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលខ្ពស់បំផុតដែលបានបញ្ចប់

ប្រព័ន្ធអប់រំទូទៅ

បរិញ្ញាប័ត្រ

: Sale and MarketingTeacher trainers and for handicapped children
: 4
: 04-02-2010
: 04-03-2015
:
: កម្ពុជា, ភ្នំពេញ
ប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ

សញ្ញាប័ត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី

: Bank and Finance Accounting and taxation
: 2
: 17-03-2011
: 08-05-2013
:
: កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

:

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងទៀតដែលបានទទួល

ជំនាញភាសា

: ខ្មែរ

បទពិសោធន៍ការងារ

: Metfone
: ព័ត៌មាន និងទូរគមនាគមន៍,ទូរគមនាគមន៏
: seller
: ទេ
: ឆ្ងាយពីផ្ទះ
: កម្ពុជា, ភ្នំពេញ
: 05-06-2014
: 07-06-2017

0 + 0

ជំនាញ

ងាយយល់នូវចំណេះដឹងថ្មីៗ


ជ្រើសរើសឧបករណ៍ប្រើប្រាស់
តម្លើងឧបករណ៍ ឬកម្មវិធី


ព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីប្រវត្ដិ