ព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកស្វែងរកការងារ ID: js_47998

: ***************
: ***************
: ស្រី
: ខ្មែរ
: ************
: ************
: កម្ពុជា, កំពត
: នៅលីវ

: 0
: 0
: 0
: ***********
: ***********
: ***********
:
: 0, 0, កម្ពុជា, កែប

តើអ្នកជា...
: បាទ/ចាស
: បាទ/ចាស
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ

: គ្មាន

: គ្មាន (សូមបញ្ជាក់រយៈពេលគ្មានការងារធ្វើ:0/ខែ)

: ទេ

: បាទ/ចាស

ការងារដែលមានបំណងចង់ធ្វើ

: វិស្វករ/អ្នកគូរប្លង់
: វិស្វករ​សំនង់​ស៊ីវីល

: កម្ពុជា, កំពត

: ការងារអចិន្ត្រៃយ៍
: កាងារពេញម៉ោង
: មានរយៈពេលមិនកំណត់
: ជាលាយលក្ខអក្សរ
: មិនអាច
: មិនអាច
: មិនអាច
: $80.00
: $150.00
ក្នុង១ខែ
: មិនអាច
: ភ្លាមៗ

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលខ្ពស់បំផុតដែលបានបញ្ចប់

ប្រព័ន្ធអប់រំទូទៅ

ប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ

សញ្ញាប័ត្រជាន់​ខ្ពស់បចេ្ចកទេស/​ឯកទេស/​បរិញ្ញាបត្ររង

: Bank and Finance Electricity and energy
: 0
: 21-09-2015
: 25-09-2017
: សាលាដុនបូស្កូខេត្តកែប
: កម្ពុជា, កែប

:

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងទៀតដែលបានទទួល

: សញ្ញាប័ត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី
: General Teacher Training
: ក្រុនហ៊ុនជីបម៉ុងអិុនស៊ីស៊ីមេនខបផើរេសិន
: កម្ពុជា, កំពត
: 11-05-2015
: 12-05-2015

ជំនាញភាសា

: ខ្មែរ

បទពិសោធន៍ការងារ

: សាម៉ានេអា
: រោងចក្រ,ការផលិតម៉ាស៊ីន និងគ្រឿងបរិក្ខារផ្សេងទៀតដែលពុំបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់
: ជាងអគ្គិសនី
: ទេ
: 0
: កម្ពុជា, កែប
: 01-07-2015
: 01-01-2016

0 + 6

ជំនាញ



ថែទាំឧបករណ៍ប្រើប្រាស់
ជ្រើសរើសឧបករណ៍ប្រើប្រាស់
តម្លើងឧបករណ៍ ឬកម្មវិធី
តាមដានត្រួតពិនិត្យគ្រឿងម៉ាស៊ីន


ព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីប្រវត្ដិ

: ទ្រី សីហា
: សាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូ
: គ្រូ
: គ្រូបង្រៀន
: ***********
: ***********
: កម្ពុជា, កែប