ព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកស្វែងរកការងារ ID: js_47975

: ***************
: ***************
: ប្រុស
: ខ្មែរ
: ************
: ************
: កម្ពុជា, កែប, កែប, ព្រៃធំ, ថ្មី
: នៅលីវ

: 0
: 0
: 0
: ***********
: ***********
: ***********
:
: កម្ពុជា, កែប, កែប, ព្រៃធំ, ថ្មី

តើអ្នកជា...
: បាទ/ចាស
: បាទ/ចាស
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ

: គ្មាន

: មាន (សូមបញ្ជាក់រយៈពេលគ្មានការងារធ្វើ:0/ខែ)

: ទេ

: បាទ/ចាស

ការងារដែលមានបំណងចង់ធ្វើ

: Tourism
: អ្នក​បច្ចេកទេស​ខាង​វិទ្យាសាស្រ្ត​រូប និង​វិស្វកម្ម ដែល​មិន​បាន​ធ្វើ ​ចំណាត់​ថ្នាក់

: កម្ពុជា, សៀមរាប

: ការងារអចិន្ត្រៃយ៍
: កាងារពេញម៉ោង
: មានរយៈពេលមិនកំណត់
: ជាលាយលក្ខអក្សរ
: មិនអាច
: អាច
: អាច
: $200.00
: $250.00
ក្នុង១ខែ
: អាច
: ភ្លាមៗ

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលខ្ពស់បំផុតដែលបានបញ្ចប់

ប្រព័ន្ធអប់រំទូទៅ

ប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ

បរិញ្ញាប័ត្រជាន់​ខ្ពស់បច្ចេកវិទ្យា/​ឯកទេស

: Bank and Finance Personal skills and development
: 4
: 27-09-2015
: 27-09-2018
: DON BOSCO
: កម្ពុជា, កែប

:

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងទៀតដែលបានទទួល

: សញ្ញាប័ត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី
: Personal skills and development
: DON BOSCO
: កម្ពុជា, កែប
: 27-04-2016
: 27-09-2016

ជំនាញភាសា

: ខ្មែរ

បទពិសោធន៍ការងារ

: Tourism
: រដ្ឋបាល និងសេវាគាំទ្រ,ធ្វើដំណើរ និងទេសចរណ៍ កក់សំបុត្រផ្សងៗ
: Guide
: ទេ
: រកការងារថ្មី
: កម្ពុជា, សៀមរាប
: 27-09-2014
: 27-09-2017

3 + 0

ជំនាញ

ងាយយល់នូវចំណេះដឹងថ្មីៗ
ងាយស្តាប់យល់
ចេះវិភាគបញ្ហាយ៉ាងល្អិតល្អន់
ចេះប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រសមស្រប
ព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីប្រវត្ដិ