ព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកស្វែងរកការងារ ID: js_47374

: ***************
: ***************
: ស្រី
: ខ្មែរ
: ************
: ************
: កម្ពុជា, កំពង់ធំ, កំពង់ស្វាយ, កំពង់គោ, ខ្សាច់ជីរស់
: នៅលីវ

: 2
: 3
: 0
: ***********
: ***********
: ***********
:
: កម្ពុជា, កំពង់ធំ, កំពង់ស្វាយ, កំពង់គោ, ខ្សាច់ជីរស់

តើអ្នកជា...
: ទេ
: បាទ/ចាស
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ

: គ្មាន

: មាន (សូមបញ្ជាក់រយៈពេលគ្មានការងារធ្វើ:0/ខែ)

: ទេ

: បាទ/ចាស

ការងារដែលមានបំណងចង់ធ្វើ

: គ.ជ.ប
: វិជ្ជាជីវៈ​ជា​សហការី​ផ្នែក​ច្បាប់ និង​សហការី​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ

: កម្ពុជា, កំពង់ធំ

: ការងារតាមរដូវកាល
: កាងារពេញម៉ោង
: មានរយៈពេលមិនកំណត់
: ជាលាយលក្ខអក្សរ
: មិនអាច
: មិនអាច
: អាច
: $180.00
: $250.00
ក្នុង១ខែ
: អាច
: ភ្លាមៗ

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលខ្ពស់បំផុតដែលបានបញ្ចប់

ប្រព័ន្ធអប់រំទូទៅ

វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប)

: Sale and MarketingEducation Management & Administration
: 3ឆ្នាំ
: 01-09-2011
: 25-08-2014
: វិទ្យាល័យ កំពង់ធំ
: កម្ពុជា, កំពង់ធំ
ប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ


:

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងទៀតដែលបានទទួល

: បរិញ្ញាប័ត្រ
: Management and administration
: CUS
: កម្ពុជា, កំពង់ធំ
: 31-10-2016
: 31-07-2017

ជំនាញភាសា

: ខ្មែរ

បទពិសោធន៍ការងារ

: សាលាបឋមសិក្សាខ្សាច់ជីរស់
: អប់រំ,អប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល (រួមទាំងថែទាំកុមារ)
: គ្រូកិច្ចសន្យា
: ទេ
: ចង់បានការងារជាប់លាប់
: កម្ពុជា, កំពង់ធំ
: 01-10-2016
: 01-08-2017

1 + 0

ជំនាញ

ងាយស្តាប់យល់

បង្ហាត់បង្រៀន
គ្រប់គ្រងពេលវេលាព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីប្រវត្ដិ