ព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកស្វែងរកការងារ ID: js_47354

: ***************
: ***************
: ប្រុស
: ខ្មែរ
: ************
: ************
:
: រៀបការ

: 0
: 0
: 0
: ***********
: ***********
: ***********
:
: កម្ពុជា, កំពង់ធំ, សន្ទុក, តាំងក្រសាំង, ចំបក់ខាងជើង

តើអ្នកជា...
: បាទ/ចាស
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ
: ទេ

: គ្មាន

: គ្មាន (សូមបញ្ជាក់រយៈពេលគ្មានការងារធ្វើ:5/ខែ)

: ទេ

: បាទ/ចាស

ការងារដែលមានបំណងចង់ធ្វើ

: បើកបរ
: អ្នក​បម្រើ​តាម​ស្ថានីយ៍​ផ្តល់​សេវា

: កម្ពុជា, សៀមរាប

: ការងារអចិន្ត្រៃយ៍
: កាងារពេញម៉ោង
: មានរយៈពេលកំណត់(បញ្ជាក់រយៈពេល3)
: ជាលាយលក្ខអក្សរ
: មិនអាច
: មិនអាច
: អាច
: $150.00
: $200.00
ក្នុង១ខែ
: អាច
: ភ្លាមៗ

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលខ្ពស់បំផុតដែលបានបញ្ចប់

ប្រព័ន្ធអប់រំទូទៅ

ថ្នាក់ទី៩

: Sale and MarketingBasic programmes and qualifications
:
:
: 11-02-2000
: កំពង់ធំ
: កម្ពុជា, កំពង់ធំ
ប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ

សញ្ញាប័ត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី

: Bank and Finance Basic programmes and qualifications
: 0
: 00-00-0000
: 00-00-0000
: វិទ្យាល័យកំពង់ធំ
: កម្ពុជា, កំពង់ធំ

:

ការអប់រំ/បណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងទៀតដែលបានទទួល

: ថ្នាក់ទី៩
: Basic programmes and qualifications
: វិទ្យាល័យកំពង់ធំ
: កម្ពុជា, កំពង់ធំ
: 20-02-2000
: 20-07-2017

ជំនាញភាសា

: ខ្មែរ

បទពិសោធន៍ការងារ

: សណ្ឋាគារ
: សណ្ឋាគារ ការស្នាក់អាស្រ័យ អាហារ ភេសជ្ជៈ និងសេវាផ្សេងៗ,សណ្ឋាគារ ការស្នាក់អាស្រ័យ អាហារ ភេសជ្ជៈ និងសេវាផ្សេងៗ
: អ្នកបើកបរ
: ទេ
: ប្រាកខតិច
: កម្ពុជា, សៀមរាប
: 11-02-2007
: 11-02-2007

1 + 12

ជំនាញ

ងាយយល់នូវចំណេះដឹងថ្មីៗ
ងាយស្តាប់យល់
ចេះវិភាគបញ្ហាយ៉ាងល្អិតល្អន់
តាមដានត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃការងារ
ប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការនិយាយ
ប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការសរសេរ

សម្របសម្រួល
ចរចា
ឆាប់យល់ចិត្តអ្នកដទៃ
គ្រប់គ្រងសម្ភារ
គ្រប់គ្រងពេលវេលា

ជ្រើសរើសឧបករណ៍ប្រើប្រាស់

កម្មវិធីគ្រប់គ្រងតារាងទិន្នន័យក្រាហ្វិក
ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ក្នុងប្រតិបត្តិការ

ព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីប្រវត្ដិ

: យាត់
: កសិករ
: អ្នកបើកបរ
: 070599383
: ***********
: ***********
: កម្ពុជា, សៀមរាប