ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ក្នុងនិងក្រៅប្រទេស

home latest
ចំណូលពីភ្ញៀវបរទេសចូលទស្សនាតំបន់អង្គរមានជាង ៩៩លានដុល្លារ ធ្លាក់ចុះជាង ១៥ភាគរយក្នុងឆ្នាំ២០១៩

២០២០ បានបង្ហាញថា ក្នុងរយៈពេល១ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងមកនេះ ចំណូលដែលបានមកពីការលក់ប័ណ្ណជូនភ្ញៀវបរទេសចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានតំបន់អង្គរធ្លាក់ចុះ ១៥,០៥ភាគរយ បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៨។ ចំណូលក្នុងឆ្នាំ២០១៩ទាំងមូលមានចំនួនប្រមាណតែជាង ៩៩លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះ ខណៈឆ្នាំ២០១៨ ចំណូលពីការលក់ប័ណ្ណជូនភ្ញៀវបរទេសចូលទស្សនាតំបន់អង្គរមានចំនួនជាង ១១៦លានដុល្លារអាមេរិក។

ប្រភពៈ ព័ត៌មានរបស់កាសែតកោះសន្តិភាពចេញផ្សាយថ្ងៃសុក្រ ទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២០


ការនាំចេញអង្ករឆ្នាំ២០១៩ បន្តធ្លាក់ចុះជិត ១%

ភ្នំពេញ៖ ការនាំចេញអង្ករពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិក្នុងឆ្នាំ២០១៩ សម្រេចបាន ៦២០ ១០៦តោន ធ្លាក់ចុះ ០,៩៧ភាគរយ ជាមួយនឹងតម្លៃនាំចេញមានប្រមាណ ៥០១លាន​ដុល្លារ ធ្លាក់ចុះប្រមាណ ៤,៣ភាគរយ បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៨ ដែលមានតម្លៃ ៥២៤លានដុល្លារ។ នេះបើយោងតាមទិន្នន័យពីសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា (CRF)។

ប្រភពៈ ព័ត៌មានរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ចេញផ្សាយថ្ងៃសុក្រ ទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២០


វិស័យសំខាន់បីនៅតែរក្សាកំណើនល្អសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

ភ្នំពេញ៖ នៅឆ្នាំ២០២០ នេះ កម្ពុជានឹងអាចបន្តសម្រេចបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្រិតខ្ពស់ ខណៈដែលវិស័យធំៗចំនួន ៣ នៅបន្តរក្សាកំណើនល្អដូចជា វិស័យឧស្សាហកម្ម សេវាកម្ម និងវិស័យកសិកម្ម។ យោងតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានបញ្ជាក់ថា ចំពោះវិស័យធំៗចំនួន៣ ដែលអះអាងថា នៅបន្តរក្សាកំណើនល្អ សម្រាប់វិស័យឧស្សាហកម្ម ត្រូវបានព្យាករថានឹងបន្តកំណើនក្នុងរង្វង់អត្រា ៨,៩ភាគរយ វិស័យសេវាកម្មនឹងមានកំណើនក្នុងរង្វង់ ៦,៤ភាគរយ និងវិស័យកសិកម្មនឹងអាចសម្រេចបានប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងឆ្នាំ២០១៩ គឺក្នុងរង្វង់ ១,៧​ភាគរយ។

ប្រភពៈ ព័ត៌មានរបស់កាសែតរស្មីកម្ពុជាចេញផ្សាយថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២០


ការនាំចេញកៅស៊ូរយៈពេល ១១ខែបានកើនឡើងជាង ២៤ភាគរយ

ភ្នំពេញ៖ ការនាំចេញកៅស៊ូរបស់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេល ១១ខែ ឆ្នាំ២០១៩ បានសម្រេចបាន ២៣៣,៦៧៧តោន កើនឡើង ២៤ភាគរយ បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០១៨។ ក្នុងរយៈពេលនេះការនាំចេញកៅស៊ូមានតម្លៃ ៣១១លានដុល្លារ។ នេះបើតាមទិន្នន័យអគ្គនាយកដ្ឋានកៅស៊ូដែលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ទទួលបានកាលពីថ្ងៃអង្គារ។

ប្រភពៈ ព័ត៌មានរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ចេញផ្សាយថ្ងៃពុធ ទី១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២០


ការចុះបញ្ជីម៉ាកពាណិជ្ជកម្មបានកើនឡើងជាង ២ភាគរយ

ភ្នំពេញ៖ របាយការណ៍ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបង្ហាញថា ការចុះបញ្ជីម៉ាកពាណិជ្ជកម្មទាំងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក និងក្រុមហ៊ុនបរទេសក្នុងរយៈពេល ១១ខែ ឆ្នាំ២០១៩ មានចំនួន ៣ ៨៤១ កើនឡើង ២,៣១ភាគរយ បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន ដែលមានចំនួន ៣ ៧៦១។ ក្នុងនោះការចុះបញ្ជីម៉ាកឱ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមានចំនួន ១ ៤៤៥ និងក្រុមហ៊ុនបរទេស ២ ៣៩៦។ ក្នុងរយៈពេលនេះក្រសួងបានទទួលពាក្យសុំចុះបញ្ជីម៉ាកពាណិជ្ជកម្មពីក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុកចំនួន ៥ ៨៤៥ កើនឡើង ១០,៩៥ភាគរយ បើធៀបនឹង​រយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ២០១៨ ដែលមានចំនួន ៥ ២៦៨។

ប្រភពៈ ព័ត៌មានរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ចេញផ្សាយថ្ងៃពុធ ទី១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២០


  • គម្រោងរោងចក្រអគ្គិសនីចំនួន ២ ទទួលការយល់ព្រមពី CDC
  • តំបន់ឆ្នេរកម្ពុជានៅមានសក្តានុពលច្រើនក្នុងការទាក់ទាញទេសចរ
  • ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មកើន ២៣ ភាគរយ ១១ខែឆ្នាំនេះ
  • ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមកស្វែងរកឱកាសធ្វើអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា
  • ការទិញ-លក់ផ្ទះតាមរយៈ CENTURY 21 កើនឡើង ១៥%
  • សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមានកំណើនជាង៧% ក្នុងឆ្នាំនេះ
  • កម្ពុជា-ចិនរួមគ្នាពង្រឹងកិច្ចសហការលើវិស័យពន្ធដារ
  • កម្ពុជាស្នើជប៉ុនឱ្យបង្កើនការតភ្ជាប់ជើងហោះហើរត្រង់
  • ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទត្រៀមប្រាក់ ៥០លានដុល្លារសម្រាប់វិស័យស្រូវអង្ករកម្ពុជា
  • ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបន្តអំពាវនាវអ្នកនាំចេញមកចុះបញ្ជី