ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មតាមវិស័យ

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 25 /10/2020
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 25 /10/2020
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 25 /10/2020

ព័ត៌មានថ្មីៗ
ក្រៅប្រទេស
ផ្សេងទៀត
សកម្មភាព
 • នាព្រឹកនេះ មានយុវជន សិស្ស និស្សិត និងអ្នកស្វែងរកការ...
  2020-09-09 13:20:58

  សម្រាប់អ្នកមិនទាន់បានមក សូមរួសរាន់! ឱកាសការងារជាង ៣០០ កន្លែង កំពុងរង់ចាំ ពីក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន ៤ ដែលមានដូចជា៖ Cogetel Ltd. (ONLINE), BS Land & Home Co., Ltd, DFI LUCKY PRIVATE LIMITED, Fair Plus Supermarket ។ សូមយកប្រវត្តិរូបសង្ខេប (CV) ដើម្បីចូលរួមដាក់ពាក្យ និងសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយអ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុន នៅមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញ ស្ថិតនៅក្នុងក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជី...

  ផ្សេងទៀត
 • ស្អែកនេះ ក្រសួងការងារ សហការជាមួយក្រុមហ៊ុនធំៗ៤ផ្តល់...
  2020-09-08 14:04:17

  (ភ្នំពេញ)៖ ថ្ងៃពុធ ទី៩ ស្អែកនេះ ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ (NEA) នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនធំៗ៤ ដោយបាននាំយកឱកាសការងារចំនួន៣០៦កន្លែង ក្នុងមុខតំណែងជាច្រើនពីក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន៤ ផ្តល់ជូនសិស្ស\និស្សិត យុវជន អ្នកស្វែងរកការងារ នៅក្នុងកម្មវិធី “វេទិកាការងារ
  ប្រចាំខែសីហា”។ ក្រុម...

  ផ្សេងទៀត
 • ក្រសួងការងារសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនធំៗ៣ផ្តល់ឱកាសការងា...
  2020-09-02 10:30:43

  (ភ្នំពេញ)៖ នាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៧ ខែសីហានេះ ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ (NEA) នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនធំៗ៣ ដោយបាននាំយកឱកាសការងារចំនួន១៣៣កន្លែង ក្នុងមុខតំណែងជាច្រើនពីក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន៣ ផ្តល់ជូនសិស្ស\និស្សិត យុវជន អ្នកស្វែងរកការងារ នៅក្នុងកម្មវិធី “កិច្ចសម្ភាសប្រចាំខែ&r...

  ផ្សេងទៀត