ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មតាមវិស័យ

Logistic Officer
Fuxin Steel Buildings
ភ្នំពេញ(2)
ផុតកំណត់ : 05 /09/2017
ជំនួយការការិយាល័យ
ICS Group Pte, Ltd
ភ្នំពេញ(2)
ផុតកំណត់ : 15 /09/2017
ជំនួយការគ្រូ
ICS Group Pte, Ltd
ភ្នំពេញ(4)
ផុតកំណត់ : 15 /09/2017
បើកបរ
ICS Group Pte, Ltd
ភ្នំពេញ(3)
ផុតកំណត់ : 15 /09/2017
បុគ្គលិកអាហារដ្ឋាន
ICS Group Pte, Ltd
ភ្នំពេញ(3)
ផុតកំណត់ : 15 /09/2017
Cleaner
ICS Group Pte, Ltd
ភ្នំពេញ(3)
ផុតកំណត់ : 15 /09/2017
បុគ្គលិកផ្នែកលក់គម្រោងខាងក្រៅ
HIP Co., Ltd.
ភ្នំពេញ(6)
ផុតកំណត់ : 06 /09/2017
Sticker Installer
Ming Wouy Group Co., Ltd
ភ្នំពេញ(5)
ផុតកំណត់ : 30 /08/2017
Print Operator
Ming Wouy Group Co., Ltd
ភ្នំពេញ(5)
ផុតកំណត់ : 30 /08/2017
Sale and Marketing Executive
Ming Wouy Group Co., Ltd
ភ្នំពេញ(5)
ផុតកំណត់ : 30 /08/2017

ព័ត៌មានថ្មីៗ
ក្នុងប្រទេស
Read More
សកម្មភាព
 • សិក្ខាសាលាស្តីអំពី«ការរៀបចំផែនការអាជីព និងការជ្រើសរើសជំនាញសិក្សា» នៅវិទ្យាល័យរមាសហែក ខេត្តស្វាយរៀង
  2017-02-24 05:41:29

  ភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ មជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តស្វាយរៀង (JCSVR) នៃទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលដល់សាធារណជនទូទៅ សិស្ស និស្សិត និងអ្នកស្វែងរកការងារ នៅវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យរមាសហែក ដែលបានចូលរួមសហការដោយ គណ:គ្រប់គ្រងវិទ្យាល័យ និងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀង ហើយមានសិស្សានុសិស្សចូលរួមប្រមាណជាង ៨៥នាក់ ក្នុងនោះស្រីមានចំនួន ៤៤នាក់ ដែលពួកគេនឹងត្រូវប្រលងបញ្ចប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ហើយនឹងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសជំនាញសិក្សា ដើម្បីបន្តថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាឱ្យសមស្របទៅតាមតម្រូវការទីផ្សារការងារ ឬជ្រើសរើសមុខរបរ ការងារ និងវិជ្ជាជីវៈណាមួយឱ្យសមស្របទៅតាមជំនាញឯកទេសរបស់ខ្លួន ដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងរួចមកហើយថា ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ដែលត្រូវការធនធានមនុស្ស ដែលមានគុណភាព ដើម្បីឆ្លើយតបឱ្យទាន់ពេលនឹងកាលានុវត្តភាពក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះ គឺពិតជារឿងមួយដ៏សំខាន់ណាស់។ សិក្ខាសាលានេះបានផ្តល់នូវធនធានគំនិតជាមូលដ្ឋានដ៏ចាំបាច់ដល់ សិស្ស-និស្សិត ក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិឈានជើងចូលទីផ្សារការងារប្រកបដោយជំនាញ គុណភាព គុណតម្លៃ និងការអភិវឌ្ឍខ្លួន ហើយធ្វើការស្វែងយល់ពីចំណេះដឹងជំនាញ និងការចាប់យកអាជីពរបស់ខ្លួនឯង ក្នុងការរៀបចំផែនការអាជីពនាពេលបញ្ចប់ការសិក្សា ផ្អែកលើការសម្រេចចិត្តដោយពឹងផ្អែកលើកក្តា៤សំខាន់ៗដូចជា ជំនាញ ចំណូលចិត្ត គុណតម្លៃ និងបុគ្គលិកលក្ខណៈ ដើម្បីងាយស្រួលចាប់យកនូវឱកាសអាជីពការងារល្អៗបានឆាប់ហើយសមរម្យទៅតាមជំនាញសិក្សា។

  Read More
 • សិក្ខាសាលាស្តីអំពី«ការរៀបចំផែនការអាជីព និងការជ្រើសរើសជំនាញសិក្សា» នៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនចាក់អង្រែ រាជធានីភ្នំពេញ
  2016-12-06 22:03:04

  ភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ មជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញ (JCPP) នៃទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលដល់សាធារណជនទូទៅ សិស្ស និស្សិត និងអ្នកស្វែងរកការងារ នៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនចាក់អង្រែ ដែលបានចូលរួមសហការដោយ សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខណ្ឌមានជ័យ ហើយមានសិស្សានុសិស្សចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករប្រមាណជាង ២០០នាក់ ក្នុងនោះស្រីមានចំនួន ១២៣នាក់ ដែលពួកគេនឹងត្រូវប្រលងបញ្ចប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ហើយនឹងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសជំនាញសិក្សា ដើម្បីបន្តថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាឱ្យសមស្របទៅតាមតម្រូវការទីផ្សារការងារ ឬជ្រើសរើសមុខរបរ ការងារ និងវិជ្ជាជីវៈណាមួយឱ្យសមស្របទៅតាមជំនាញឯកទេសរបស់ខ្លួន ដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងរួចមកហើយថា ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ដែលត្រូវការធនធានមនុស្ស ដែលមានគុណភាព ដើម្បីឆ្លើយតបឱ្យទាន់ពេលនឹងកាលានុវត្តភាពក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះ គឺពិតជារឿងមួយដ៏សំខាន់ណាស់។ សិក្ខាសាលានេះបានផ្តល់នូវធនធានគំនិតជាមូលដ្ឋានដ៏ចាំបាច់ដល់ សិស្ស-និស្សិត ក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិឈានជើងចូលទីផ្សារការងារប្រកបដោយជំនាញ គុណភាព គុណតម្លៃ និងការអភិវឌ្ឍខ្លួន ហើយធ្វើការស្វែងយល់ពីចំណេះដឹងជំនាញ និងការចាប់យកអាជីពរបស់ខ្លួនឯង ក្នុងការរៀបចំផែនការអាជីពនាពេលបញ្ចប់ការសិក្សា ផ្អែកលើការសម្រេចចិត្តដោយពឹងផ្អែកលើកក្តា៤សំខាន់ៗដូចជា ជំនាញ ចំណូលចិត្ត គុណតម្លៃ និងបុគ្គលិកលក្ខណៈ ដើម្បីងាយស្រួលចាប់យកនូវឱកាសអាជីពការងារល្អៗបានឆាប់ហើយសមរម្យទៅតាមជំនាញសិក្សា។

  Read More
 • សកម្មភាពចុះឈ្មោះ និងសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយរោងចក្រសានហ្វេង និងក្រុមហ៊ុន KUWAHARA
  2016-12-06 22:33:51

  សកម្មភាពចុះឈ្មោះ និងសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយរោងចក្រសានហ្វេង និងក្រុមហ៊ុន Kuwahara កាលពីថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៦ មជ្ឍមណ្ឌលការងារខេត្តស្វាយរៀង នៃទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ បានសហការជាមួយ សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ខេត្តស្វាយរៀង អាជ្ញាធរឃុំពោធិ៍រាជ ស្រុកស្វាយជ្រំ បានរៀបចំវេទិកាការងារស្តី “ឱកាសការងារ និងការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម” ស្ថិតនៅក្នងបរិវេណវត្តស្វាយ ដោយមានការចូលរួមពីអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើប្រមាណ៩០នាក់ ។

  Read More