ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មតាមមុខរបរ

អ្នកបោលអ៊ុត (10) បន្ទាយមានជ័យ(10)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 28 /02/2018
អ្នករៀបបន្ទប់ (10) បន្ទាយមានជ័យ(10)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 28 /02/2018
អ្នកអនាម័យ (20) បន្ទាយមានជ័យ(20)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 06 /02/2018
អ្នកលើកភេជ្ជ: (10) បន្ទាយមានជ័យ(10)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 06 /02/2018
កម្មករសំណង់ (70) បាត់ដំបង(70)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 28 /02/2018
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 12 /02/2018
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 28 /02/2018
អ្នកសំអាត (2) ភ្នំពេញ(2)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 08 /02/2018
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 18 /02/2018
អ្នករត់តុ (10) បាត់ដំបង(10)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 28 /02/2018

ព័ត៌មានថ្មីៗ
សកម្មភាព
 • អ្នកស្វែងរកការងារធ្វើប្រមាណ៣០០នាក់ ចុះឈ្មោះស្វែងរ...
  2018-02-20 08:20:01

  វេទិកាការងារ និងការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីជួយដល់អ្នកស្វែងរកការងារធ្វើ ជាពិសេសអ្នកទើបបញ្ចប់ការសិក្សាថ្មីៗ និងយុវជនដែលគ្មានការងារធ្វើ ឲ្យយល់ដឹងពីវិធីសាស្ត្រ និងដំណាក់កាលនៃការស្វែងរកការងារធ្វើ ក៏ដូចជាឱកាសការងារដែលកំពុងតែមាននាពេលបច្ចុប្បន្ន។វេទិកានេះ គឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏សំខាន់ សម្រា...

  ផ្សេងទៀត
 • តើធ្វើដូចម្តេចបានដឹងថាគួររៀនអ្វីក្រោយប្រលងជាប់ថ្ន...
  2018-02-20 02:25:55

  ការចាប់ជំនាញសិក្សាបន្តនៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យ ដើម្បីឲ្យត្រូវតាមអ្វីដែលពួកគេស្រឡាញ់ សមស្រប​ទៅតាមបុគ្គលិកលក្ខណៈ និងត្រូវតាមតម្រូវការក្នុងទីផ្សារកាងារ គឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់ប្អូនៗដែល​កំពុងរៀននៅថ្នាក់វិទ្យាល័យ និងត្រៀមបន្តទៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យ។

  ដើម្បីផ្តល់ជាជំនួយដល់ប្អូនៗសិស្សថ្នាក់ទី១២ក្នុងសម្រេចចិត្តជ្រើសរ...

  ផ្សេងទៀត
 • ផ្សារទំនើប AEON Mall និងក្រុមហ៊ុនធំៗ៥ទៀត ប្រកាសជ្រើសរើសបុ...
  2018-02-17 04:04:19

  ក្រោយពីទទួលជោគជ័យខ្លាំងនៅក្នុងការវិនិយោគរបស់ខ្លួនក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកន្លងមក ផ្សារទំនើបរបស់​ជប៉ុន AEON Mall គ្រោងនឹងបើកសម្ពោធសាខាទី២ នាពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខ​នេះ។  ជាមួយគ្នានេះ ដែរ AEON បានប្រកាសជ្រើស​រើសបុគ្គលិកបន្ទាន់ដើម្បីបម្រើការងារនៅក្នុងផ្សារទំនើបទី២​ចំនួនជាង៤០០នាក់ នៅក្នុងវេទិកាការងារនាថ្ងៃព្រហស្...

  ផ្សេងទៀត