ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មតាមទីកន្លែង

Academic Coordinator (1) ភ្នំពេញ(1 ព្រះសីហនុ(1), ភ្នំពេញ(1)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 31 /08/2018
Accounting and Administrative Officer (3) ភ្នំពេញ(5 ព្រះសីហនុ(3), ភ្នំពេញ(5)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 20 /08/2018
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 31 /08/2018
Cashier (30) ព្រះសីហនុ(30)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 16 /08/2018
CCTV Operator (20) ព្រះសីហនុ(20)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 16 /08/2018
Supervisor (12) ព្រះសីហនុ(12)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 16 /08/2018
Senior Cashier (15) ព្រះសីហនុ(15)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 16 /08/2018
Public Area Attendant (20) ព្រះសីហនុ(20)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 16 /08/2018
Steward (10) ព្រះសីហនុ(10)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 16 /08/2018
Shift Manager (8) ព្រះសីហនុ(8)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 16 /08/2018

ព័ត៌មានថ្មីៗ
សកម្មភាព
 • រហូតមកដល់ពេលនេះមានក្រុមហ៊ុន៧៣ និងបញ្ជរ១១៦ ចូលរួមក្...
  2018-08-15 08:13:39

  តាមការគ្រោងទុកពិព័ណ៍ការងារថ្នាក់ជាតិ នឹងទាក់ទាញអ្នកចូលរួមទស្សនាប្រមាណជាង៣ម៉ឺននាក់ ដោយនាំមកនូវក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស គ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលចំនួន១៥០ ដែលនឹងចូលរួមតាំងបង្ហាញអំពីតម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម មគ្គុទេសក៍ និងបទពិសោធន៍សម្រាប់ឈានចូលទីផ្សារការងារព្រមទាំងឱកាសបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ។
  រហូតមកដលពេលនេះមានក...

  ផ្សេងទៀត
 • រួសរាន់ឡើងទីភ្នាក់ងារជាតិ មុខរបរ និងការងារ(NEA)នៃក្រស...
  2018-08-15 04:28:57

  សម្រាប់ថ្ងៃទី១៦ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៨ ខាងមុខនេះទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ នៃក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនឹងសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន១០ ក្នុងនោះមានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ក្រុមហ៊ុន Chip Mong ក្រុមហ៊ុន ចំរើន ធនាគារ AEON ក្រុមហ៊ុន Smart ក្រុមហ៊ុន Smile ក្រុមហ៊ុន WorldBridge ក្រុមហ៊ុន 103 ញូប្រូដាក់សិន  សហគ្រាសហ្គោដហៀល និងក្រុមហ...

  ផ្សេងទៀត
 • អ្នកជាប់ការងារក្នុងវេទិកាការងាររបស់ NEA ថ្លែងអំណរគុណ...
  2018-08-15 04:15:48

  បន្ទាប់ពីចូលរួមវេទិកាការងារ របស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ដែលបានរៀបចំឡើងកាលពីម្សិលមិញអ្នកជាប់ការងារបានថ្លែងអំណរគុណដល់NEAដែលបានរៀបចំវេទិកាការងារនេះឡើង។យុវជន ជួន រស្មី ជានិស្សិតឆ្នាំទី១នៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជា ជំនាញគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មមកពីខេត្តតាកែវ នឹ...

  ផ្សេងទៀត