ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មតាមទីកន្លែង

Housekeeping
សណ្ឋាគារ​ ឃីងហ្វើសី អង្គរ
សៀមរាប(4)
ផុតកំណត់ : 31 /08/2017
Housekeeping Supervisor
សណ្ឋាគារ​ ឃីងហ្វើសី អង្គរ
សៀមរាប(2)
ផុតកំណត់ : 31 /08/2017
Cuest Relatoin Officer
សណ្ឋាគារ​ ឃីងហ្វើសី អង្គរ
សៀមរាប(2)
ផុតកំណត់ : 31 /08/2017
Receptionist
សណ្ឋាគារ​ ឃីងហ្វើសី អង្គរ
សៀមរាប(4)
ផុតកំណត់ : 31 /08/2017
Sal executive
សណ្ឋាគារ​ ឃីងហ្វើសី អង្គរ
សៀមរាប(2)
ផុតកំណត់ : 31 /08/2017
Accountant
សណ្ឋាគារ​ ឃីងហ្វើសី អង្គរ
សៀមរាប(2)
ផុតកំណត់ : 31 /08/2017
Accountant
Charles Wembley (Cambodia) Pte Ltd.
សៀមរាប(1)
ផុតកំណត់ : 31 /08/2017
Services
U.S.A International school
សៀមរាប(2)
ផុតកំណត់ : 31 /08/2017
drivers
U.S.A International school
សៀមរាប(2)
ផុតកំណត់ : 31 /08/2017
teacher english
U.S.A International school
សៀមរាប(1)
ផុតកំណត់ : 31 /08/2017

ព័ត៌មានថ្មីៗ
ក្នុងប្រទេស
ផ្សេងទៀត
សកម្មភាព
 • សិក្ខាសាលាស្តីអំពី«ការរៀបចំផែនការអាជីព និងការជ្រើស...
  2017-02-24 05:41:29

  ភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ មជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តស្វាយរៀង (JCSVR) នៃទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលដល់សាធារណជនទូទៅ សិស្ស និស្សិត និងអ្នកស្វែងរកការងារ នៅវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យរមាសហែក ដែលបានចូលរួមសហការដោយ គណ:គ្រប់គ្រងវិទ្យាល័យ និងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀង ហើយមានសិស្ស...

  ផ្សេងទៀត
 • សិក្ខាសាលាស្តីអំពី«ការរៀបចំផែនការអាជីព និងការជ្រើស...
  2016-12-06 22:03:04

  ភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ មជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញ (JCPP) នៃទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលដល់សាធារណជនទូទៅ សិស្ស និស្សិត និងអ្នកស្វែងរកការងារ នៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនចាក់អង្រែ ដែលបានចូលរួមសហការដោយ សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខណ្ឌមានជ័យ ហើយមានសិស្សានុសិស្សចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះក...

  ផ្សេងទៀត
 • សកម្មភាពចុះឈ្មោះ និងសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយរោងចក្រសានហ្...
  2016-12-06 22:33:51

  សកម្មភាពចុះឈ្មោះ និងសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយរោងចក្រសានហ្វេង និងក្រុមហ៊ុន Kuwahara កាលពីថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៦ មជ្ឍមណ្ឌលការងារខេត្តស្វាយរៀង នៃទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ បានសហការជាមួយ សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ខេត្តស្វាយរៀង អាជ្ញាធរឃុំពោធិ៍រាជ ស្រុកស្វាយជ្រំ បានរៀបចំវេទិកាការងារស្តី “ឱកាសការងារ និងការជ្រើសរើសកម្លាំងព...

  ផ្សេងទៀត