ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មតាមទីកន្លែង

House Keeping​ Intern (10) ភ្នំពេញ(10)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 30 /06/2018
មន្ត្រីឥណទាន និង មន្ត្រីឥណទានហាត់ការ (4) កំពង់ ព្រៃវែង(4), កំពង់ចាម(2), បន្ទាយមានជ័យ(1), ត្បូងឃ្មុំ(1), ភ្នំពេញ(2), បាត់ដំបង(2), ពោធិ៍សាត់(2), ស្ទឹងត្រែង(2)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 05 /07/2018
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 05 /07/2018
Front Officer (3) ភ្នំពេញ(3)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 30 /06/2018
Pizaa Make (20) ភ្នំពេញ(20)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 30 /06/2018
Cake Maker (20) ភ្នំពេញ(20)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 30 /06/2018
Bakery Maker (20) ភ្នំពេញ(20)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 30 /06/2018
Cashier (20) ភ្នំពេញ(20)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 30 /06/2018
Waitress (40) ភ្នំពេញ(40)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 30 /06/2018
Waiter / Waitress (2) ភ្នំពេញ(2)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 30 /06/2018

ព័ត៌មានថ្មីៗ
ក្នុងប្រទេស
ផ្សេងទៀត
សកម្មភាព
 • អ្នកជាប់ការងារសម្តែងអាម្មណ៍រីករាយ ក្រោយចូលរួមវេទិ...
  2018-06-15 04:38:37

  សម្រាប់វេទិកាការងារលើកទី២នៃខែមិថុនា របស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈដែលបានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី១៤ មិថុនាម្សិលមិញនេះ យ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកជាប់ការងារស្ថាពរចំនួន 65 នាក់ ខណៈអ្នកជាប់បឋមមានចំនួន105 នាក់ នេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមសម្ភាសការងារ ដែលរៀបចំឡើងដោយទីភ...

  ផ្សេងទៀត
 • អស្ចារ្យមែន! ក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន១០ នឹងចូលរួមសហការជាមួ...
  2018-06-12 03:25:08

  (ភ្នំពេញ)៖ សម្រាប់ថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ខាងមុខនេះ ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ នឹងរៀបចំវេទិកាការងារជាលើកទី២នៅក្នុងខែមិថុនា ដោយនាំយកឱកាសការងារប្រមាណ ១,០៧៤កន្លែង ទៅតាមមុខដំណែងផ្សេងៗគ្នា ពីបណ្តាលក្រុមហ៊ុនចំនួន១០ ក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុន អាកាសចរណ៍កម្ពុជា, ធនាគារ FTB...

  ផ្សេងទៀត
 • NEA ដាក់ផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការនូវរបាយការណ៍ លទ្ធផលអង្ក...
  2018-06-08 05:59:33

  NEA ដាក់ផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការនូវរបាយការណ៍ លទ្ធផលអង្កេតនិយោជកស្តីពី កង្វះនិងគម្លាតជំនាញនៅក្នុងទីផ្សារការងារកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៧, និង របាយការណ៍ស្តីពីទស្សនវិស័យការងារកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៨

  (ភ្នំពេញ)៖ ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ (NEA) នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានប្រកាសផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការនូវរបាយការណ៍ចំ...

  ផ្សេងទៀត