ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មតាមទីកន្លែង

Channel Sales Executive
ក្រុមហ៊ុន អាយ អេស អាយ ស្ទៀល ISI STEEL
បាត់ដំបង(2)
ផុតកំណត់ : 31 /08/2017
ផ្នែកទីផ្សារ
Dulux Campany
បាត់ដំបង(1)
ផុតកំណត់ : 15 /09/2017
ប៉ោកអ៊ុុត
សណ្ឋាគារវិុចតូរីយ៉ា
បាត់ដំបង(1)
ផុតកំណត់ : 05 /09/2017
អ្នកយាមអាងទឹក
Stung Sangke Hotal
បាត់ដំបង(2)
ផុតកំណត់ : 05 /09/2017
ប្រធានចុងភៅ
Stung Sangke Hotal
បាត់ដំបង(2)
ផុតកំណត់ : 05 /09/2017
Socail Educator
COCONUT WATER CAMBODAIA
បាត់ដំបង(1)
ផុតកំណត់ : 30 /08/2017
Social Worker
Cambodian Education and Waste Management(COMPED)
បាត់ដំបង(1)
ផុតកំណត់ : 15 /10/2017
មន្តីឥណទាន
អង្គការអភិវឌ្ឍន៍សង្គមជនបទ SDR
បាត់ដំបង(1)
ផុតកំណត់ : 30 /08/2017
គ្រូបង្រៀនថ្នាក់មត្តេយ្យ
GVS INTERNATIONAL SCHOOL
បាត់ដំបង(2)
ផុតកំណត់ : 30 /08/2017
អ្នកពិសោធន៍
ហូណាន ហឺរ​កាង
បាត់ដំបង(10)
ផុតកំណត់ : 30 /08/2017

ព័ត៌មានថ្មីៗ
ក្នុងប្រទេស
ផ្សេងទៀត
សកម្មភាព
 • សិក្ខាសាលាស្តីអំពី«ការរៀបចំផែនការអាជីព និងការជ្រើស...
  2017-02-24 05:41:29

  ភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ មជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តស្វាយរៀង (JCSVR) នៃទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលដល់សាធារណជនទូទៅ សិស្ស និស្សិត និងអ្នកស្វែងរកការងារ នៅវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យរមាសហែក ដែលបានចូលរួមសហការដោយ គណ:គ្រប់គ្រងវិទ្យាល័យ និងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀង ហើយមានសិស្ស...

  ផ្សេងទៀត
 • សិក្ខាសាលាស្តីអំពី«ការរៀបចំផែនការអាជីព និងការជ្រើស...
  2016-12-06 22:03:04

  ភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ មជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញ (JCPP) នៃទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលដល់សាធារណជនទូទៅ សិស្ស និស្សិត និងអ្នកស្វែងរកការងារ នៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនចាក់អង្រែ ដែលបានចូលរួមសហការដោយ សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខណ្ឌមានជ័យ ហើយមានសិស្សានុសិស្សចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះក...

  ផ្សេងទៀត
 • សកម្មភាពចុះឈ្មោះ និងសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយរោងចក្រសានហ្...
  2016-12-06 22:33:51

  សកម្មភាពចុះឈ្មោះ និងសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយរោងចក្រសានហ្វេង និងក្រុមហ៊ុន Kuwahara កាលពីថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៦ មជ្ឍមណ្ឌលការងារខេត្តស្វាយរៀង នៃទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ បានសហការជាមួយ សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ខេត្តស្វាយរៀង អាជ្ញាធរឃុំពោធិ៍រាជ ស្រុកស្វាយជ្រំ បានរៀបចំវេទិកាការងារស្តី “ឱកាសការងារ និងការជ្រើសរើសកម្លាំងព...

  ផ្សេងទៀត