សេចក្ដីជូនដំណឹង

រៀនពូកែ vs ពូកែរៀន (Study Smart vs Study Hard)


សិក្ខាសាលាស្តីពី “ការសិក្សាប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃ” នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា (ITC)។ ចូលរួមដោយសេរី នៅថ្ងៃទី៨ ឧសភា ២០១៦នេះ Like and Share: https://www.facebook.com/neakhmer គេហទំព័រៈ www.nea.gov.kh

ទំនាក់ទំនងៈ 023 6336002/077 232378/016 786655
សេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងទៀត